Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
Statystyki graficzne

Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS

Jeżeli zatrudniasz osobę niepełnosprawną, możesz starać się o zwrot kosztów:

 • adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;

 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

 • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-3;

 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PEFRON);

 • refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;

 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;

 • zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych;

 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;

 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;

 • refundację z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:13:03)
Zredagowana przez: Daniel Cielecki (2014-10-20 14:26:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-jawor.pl/strona/zwrot-czesci-wynagrodzenia-i-skladek-zus/123