Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-02-15

KFS - Nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

 

 

 


POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

 

Czytaj aktualność: KFS - Nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
2017-02-13

Wsparcie dla przedsiębiorców

 


„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE JAWORSKIM (III)”
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ /PO WER/

 

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim (III)” Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza do udziału w projekcie Pracodawców w zakresie organizacji miejsc stażu oraz osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, w tym osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zarejestrowane jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się (tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni) -tzw. młodzież NEET.

 

Więcej....

 


 
 

 

  „ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB Z TERENU POWIATU JAWORSKIEGO, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ
W SZCZEGÓLNEJ  SYTUACJI NA RYNKU PRACY” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO /RPO

 

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy” Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza do udziału w projekcie osoby od 30 roku życia, zarejestrowane jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), należące do jednej z poniższych grup:

1)      Osoby długotrwale bezrobotne,
2)      Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
3)      Osoby o niskich kwalifikacjach /posiadające wykształcenie ponadgimnazjalne – absolwenci szkół zasadniczych, liceów ogólnokształcących i profilowanych oraz techników/,
4)      Osoby w  wieku powyżej 50 lat,
5)      Osoby z terenów wiejskich.

 

Więcej....

2017-02-13

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Więcej...
Nabór wniosków o przyznanie bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia
 Więcej...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego  dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

  Więcej...

 

 

2017-02-01

Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zaprasza instytucje szkoleniowe  posiadające uaktualniony na 2017 r.  wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, do złożenia oferty szkoleniowej, na niżej podany temat:

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, blok C,CE - dla 1 osoby bezrobotnej.

Czytaj aktualność: Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji